מזה דורי דורות, בסעודה המשפחתית בערב השבת, מונחות על השולחן שתי חלות, זכר למן שניתן
מהשמיים ביום השישי בכמות כפולה, שהספיקה גם ליום השבת. את החלות נהוג להניח על מגש
מכובד ומקושט, המהדר את שולחן השבת.
אנו מציעים מבחר מגשי חלה מעוצבים ומהודרים, באיכות גבוהה, שיפארו את שולחן השבת והחג.