TEXTILE ITEMS

סמלי טיפול בפריטי טקסטיל

הטקסטיל מלווה את האנושות עוד מראשית עולם התרבות. בעשורים האחרונים עבר עולם הטקסטיל שינויים רבים. שינויים אלו כוללים התפתחות חסרת תקדים מבחינת מבחר המוצרים, איכותם, מגוון הצבעים והעיצובים, ובטכנולוגית יצור הסיבים והחוטים (הבאה לידי ביטוי בעובי הבדים, באיכות ובטיב הטקסטיל) שגרמה גם להרחבת היעוד והשימוש בטקסטיל.

עם התפתחות הטכנולוגיה, הגלובליזציה, המסחר הבינלאומי ועולם הדיגיטל, פרטי הטקסטיל החלו להימכר ולהירכש בין יעדים שונים ברחבי העולם, הן על ידי חברות והן על ידי אנשים פרטיים. פעילות זו עודדה את התפתחות הענף ותרמה רבות לשינויים שחלו בו.

כיום, ישנו מגוון אינסופי של פריטי ומוצרי טקסטיל, כאשר כל פריט מוצע במגוון איכויות, במגוון חומרים, כמו גם במגוון גדלים ובעיצובים שונים. ברור אפוא, כי הטיפול בפריטים ושימורם, תקינותם ואיכותם חייב להתבצע בהתאם למאפייניו השונים של כל פריט ופריט, על מנת למנוע בלאי ובכדי לשמר את רכות המגע, הנראות והשמישות של הפריט.

חומרי הניקוי ומכשירי החשמל בהם אנו משתמשים לניקוי וטיפול במוצרי הטקסטיל השתכללו עם השנים ופעילותם הותאמה למאפייני המוצרים והפריטים השונים. עם זאת, בשל העובדה כי פריטי הטקסטיל נסחרים ברחבי העולם והמבחר והשונות כה רבים, נוצר הצורך ביצירת סמלים בינלאומיים מוסכמים, שיתארו את אופן הטיפול הנדרש בכל פריט, הן מבחינת חומרי הניקוי והן מבחינת אופן השימוש במכשירי החשמל. לשם כך, יוצרו ואומצו סימנים גרפיים בינלאומיים מוסכמים, המקובלים גם על ידי מכון התקנים. הם חולקו ל 5 קטגוריות עיקריות: כיבוס, הלבנה, גיהוץ, ניקוי יבש וייבוש.

טיפול בפריטי טקסטיל שלא על פי ההוראות, עלול לגרום להם נזק, ליצור בלאי מוגבר ולפגוע בגודל, בצבע וברכות של הפריט. לכן, חשוב ביותר להכיר את הסמלים ולפעול בהתאם להוראות היצרן, כפי שנקבעות על ידו, בהכירו את אופן היצור של הבד או הפריט שנוצר ממנו.